Caucasus Studies News Archive 2005–2008

Konferens om Kaukasus drar till sig internationella forskare och deltagare
2008-11-19, alternative link
I nästa vecka hålls en tre dagar lång internationell flervetenskaplig konferens om Kaukasus på IMER vid Malmö högskola. Frågorna och diskussionerna om regionen är högaktuella och drar till sig en rad internationella forskare och deltagare, förutom från Sverige, Danmark och övriga Europa från länderna Georgien, Armenien, Azerbaidzjan, Ukraina, Ryssland, Turkiet samt USA.

Konflikten i Georgien sätter Kaukasusstudier på IMER i fokus
2008-08-21, alternative link
Nyss hemkomna till Sverige genom evakuering från det krigs- och konfliktdrabbade Georgien försöker Karina Vamling, Revaz Tchantouria och Märta-Lisa Magnusson, lärare och forskare på IMER vid Malmö högskola, bearbeta sina intryck och analysera situationen i Kaukasien.

Tbilisis Statliga Universitet besöker Malmö högskola
2007-11-30
Kakhaber Loria, vice rektor på Tbilisis Statliga Universitet (TSU), har under en vecka gästat Malmö högskola och dragit upp riktlinjerna för samarbetet mellan de två lärosätena. Enligt det ramavtal som slöts våren 2006 handlar det om lärar- och studentutbyten. Samarbetet har fått inledande stöd via utbytesprogrammet Linneaus-Palme, finansierat av Sida.

SIDA stöder Kaukasusforskning på Malmö högskola med halv miljon
2007-11-14
Karina Vamling på IMER fick i förra veckan ett glädjande besked med posten. Hon och hennes forskarkollegor får en halv miljon kronor från SIDA för fortsatt arbete med att bygga upp forskning inom Caucasus studies. Pengarna ska bland annat användas till att anordna workshops, konferenser, forskarutbyten samt studieresor och nätverkande.

IMER Student to Become Ambassador
2007-05-15
Five questions to Denis Keefe, who is studying Georgian at Malmö University’s School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), and has just been appointed the British Ambassador to Georgia.

New general agreement with Tbilisi State University
2006-05-16
Malmö University has signed a general agreement with Tbilisi State University in Georgia. It is hoped that the agreement will lead to collaboration between students, researchers and lecturers.

Flervetenskaplig Kaukasuskonferens lockade deltagare från tiotalet länder
2005-06-21, alternative link
17 – 20 juni hölls den internationella och flervetenskapliga konferensen ”Language, History and Cultural Identities in the Caucasus” på Malmö högskolas utbildningsområde IMER. Ett 40-tal personer från ett tiotal länder deltog. ”Vi vill stärka Kaukasusstudier i Öresundsregionen och visa att detta är ett expanderande forskningsområde”, säger Karina Vamling på IMER.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.