Seminar on Georgian literature

Welcome to a seminar on Georgian literature –
Due to unforeseen circumstances the first part of the seminar has been rescheduled to March 6:

– March 6, 15.00-16.00
Part I Kakhaber Loria’s guest lecture
– March 7, 15.15-16.30
Part II Roundtable on Georgian/Swedish literary translations

Prof. Kakhaber Loria, Tbilisi Sate University, will give a guest lecture on central lines of development in the Georgian literature from earlier periods up to today,  followed by a round-table discussion with translators of Georgian literature into Swedish and Swedish literature into Georgian (the seminar will be held in Swedish/Norwegian).

(1)  Gästföreläsning med Prof. Kakhaber Loria. Hovedlinjer i den georgiske literaere prossesen fra de eldste tider til og med dagens literatur. Kakhaber Loria är professor i litteraturvetenskap och ledare av Centret för skandinaviska studier vid Tbilisis statliga universitetet (TSU)

(2)  Rundabordssamtal kring georgisk litteratur i Sverige och svensk litteratur i Georgien.
I samtalet deltager Dimitri Gogolashvili, Manana Kock Kobaidze, Tamara Tchikovani och Kristian Carlsson, alla verksamma som översättare av skönlitteratur mellan georgiska och svenska. Samtalet kommer att hållas på svenska/norska. Moderator: Teresa Tomasevic.

  • Dr. Manana Kock Kobaidze, universitetslektor i georgiska vid Malmö universitet, författare och översättare 
  • Dimitri Gogolashvili, verksam som översättare mellan bl a svenska/georgiska
  • Tamara Tchikovani, verksam som översättare mellan svenska/georgiska
  • Kristian Carlsson, förläggare och verksam som översättare mellan bl a svenska/georgiska

Plats: Niagara vån 10, C1029 (Nordenskiöldsgatan 1)
Tid: Del 1. mars 6, 15.00-16.00
Tid: Del 2. mars 7, 15.15-16.30 (externa deltagare: 15.00 vid Receptionen på bottenvån)
Anmälan till Teresa Tomasevic senast mars 6 kl 12 (teresa.tomasevic@mau.se)

Evenemangen ordnas i samband med lärarutbyte inom ett Linnaeus-Palme-projekt för samarbete mellan Centret för skandinaviska studier vid Tbilisiuniversitetet och Svenska som andraspråk samt Kaukasusstudier vid Malmö universitet (projektledare Teresa Tomasevic).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.