Perspektiv på Ukraina, Ryssland och Kaukasus

biblioteketMärta-Lisa Magnusson, universitetslektor i kaukasusstudier vid Malmö högskola,  höll föredrag på Arvika Bibliotek 11 februari över temat Perspektiv på Ukrainakrisen. Ryssland och de postsovjetiska staterna i Kaukasus.

Det händer på Arvika Bibliotek http://arvika.se/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial/nyheter/nyhetsarkiv/dethanderpaarvikabibliotekv7.5.3278eb23144b2e75ebe17749.html

nyheterperspektiv

Bookmark the permalink.

Comments are closed.